Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2019 276 938,6 145 693,1 422 631,7 422 631,7 181 812,6 240 819,0 267 575,0
2020 337 563,5 149 786,4 487 349,9 487 349,9 236 517,6 250 832,3 282 370,5
2021 406 773,9 157 649,7 564 423,6 564 423,6 240 561,0 323 862,6 324 227,9
2021 T2 366 722,1 152 734,5 519 456,5 519 456,5 227 714,3 291 742,3 300 321,7
2021 T3 382 997,4 152 910,9 535 908,3 535 908,3 248 503,4 287 404,9 314 569,8
2021 T4 406 773,9 157 649,7 564 423,6 564 423,6 240 561,0 323 862,6 324 227,9
2022 T1 406 434,2 160 851,3 567 285,5 567 285,5 244 994,9 322 290,6 336 132,6
oct. 2021 388 793,6 154 117,1 542 910,7 542 910,7 243 249,2 299 661,5 316 944,8
nov. 2021 392 301,9 155 255,6 547 557,4 547 557,4 238 827,8 308 729,6 321 980,5
dec. 2021 406 773,9 157 649,7 564 423,6 564 423,6 240 561,0 323 862,6 324 227,9
ian. 2022 408 475,4 158 204,6 566 680,0 566 680,0 262 266,3 304 413,8 326 461,8
feb. 2022 409 482,8 161 089,7 570 572,5 570 572,5 262 854,4 307 718,1 330 765,1
mar. 2022 406 434,2 160 851,3 567 285,5 567 285,5 244 994,9 322 290,6 336 132,6
variaţii procentuale anuale
2019 17,8 -0,2 10,9 10,9 9,1 12,3 6,6
2020 21,9 2,8 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2021 T2 22,7 5,4 17,1 17,1 8,5 24,7 11,2
2021 T3 21,5 5,0 16,2 16,2 14,6 17,7 13,4
2021 T4 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2022 T1 18,3 3,3 13,6 13,6 5,2 21,0 15,7
oct. 2021 21,1 3,9 15,7 15,7 11,2 19,6 13,5
nov. 2021 19,4 4,5 14,7 14,7 10,4 18,3 14,6
dec. 2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
ian. 2022 20,5 4,6 15,6 15,6 8,7 22,2 15,1
feb. 2022 19,3 4,8 14,8 14,8 13,6 15,8 15,8
mar. 2022 18,3 3,3 13,6 13,6 5,2 21,0 15,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica