Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2019 276 938,6 145 693,1 422 631,7 422 631,7 181 812,6 240 819,0 267 575,0
2020 337 563,5 149 786,4 487 349,9 487 349,9 236 517,6 250 832,3 282 370,5
2021 406 773,3 157 649,7 564 423,0 564 423,0 240 563,8 323 859,2 324 264,7
2021 T3 382 997,4 152 910,9 535 908,3 535 908,3 248 503,4 287 404,9 314 569,8
2021 T4 406 773,3 157 649,7 564 423,0 564 423,0 240 563,8 323 859,2 324 264,7
2022 T1 406 434,2 160 851,3 567 285,5 567 285,5 244 994,9 322 290,6 336 132,8
2022 T2 406 666,6 162 642,8 569 309,4 569 309,4 246 884,7 322 424,7 352 780,0
apr. 2022 408 480,9 161 230,8 569 711,7 569 711,7 243 967,1 325 744,6 339 883,5
mai. 2022 404 691,2 164 730,2 569 421,4 569 421,4 245 757,5 323 663,9 345 274,0
iun. 2022 406 666,6 162 642,8 569 309,4 569 309,4 246 884,7 322 424,7 352 780,0
iul. 2022 410 798,3 165 152,5 575 950,8 575 950,8 252 654,4 323 296,4 358 174,1
aug. 2022 403 766,9 173 046,0 576 812,8 576 812,8 250 289,6 326 523,2 359 076,8
variaţii procentuale anuale
2019 17,8 -0,2 10,9 10,9 9,1 12,3 6,6
2020 21,9 2,8 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2021 T3 21,5 5,0 16,2 16,2 14,6 17,7 13,4
2021 T4 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2022 T1 18,3 3,3 13,6 13,6 5,2 21,0 15,7
2022 T2 10,9 6,5 9,6 9,6 8,4 10,5 17,5
apr. 2022 17,1 4,2 13,1 13,1 -0,1 25,6 15,8
mai. 2022 15,3 6,3 12,6 12,6 3,7 20,4 16,5
iun. 2022 10,9 6,5 9,6 9,6 8,4 10,5 17,5
iul. 2022 9,9 9,1 9,7 9,7 2,7 15,8 16,8
aug. 2022 6,3 12,7 8,2 8,2 0,3 15,1 15,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica