Societăţi de asigurare


Reglementări privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR

Regulamentului (UE) nr. 1374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50).