Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T1/2019 T2/2019 T3/2019 T4/2019 T1/2020
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ67 380,472 791,774 726,073 170,473 669,3
    1. Administraţia publică34 900,238 243,941 256,639 657,341 087,2
        Termen scurt249,3332,6465,2252,8125,6
            Numerar şi depozite239,9303,5454,8235,562,2
            Titluri de natura datoriei2,72,82,513,059,2
            Împrumuturi2,12,12,12,12,1
            Credite comerciale şi avansuri4,624,25,82,22,2
            Alte pasive-----
        Termen lung34 650,937 911,340 791,339 404,540 961,6
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei25 398,229 846,332 833,931 609,632 793,4
            Împrumuturi9 248,88 061,17 953,57 791,08 164,4
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive3,93,94,03,93,9
    2. Banca Centrala1 220,01 205,11 231,11 216,61 229,0
        Termen scurt2,42,41,90,43,1
            Numerar şi depozite2,42,41,90,43,1
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 217,51 202,61 229,21 216,11 226,0
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 217,51 202,61 229,21 216,11 226,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala7 664,37 956,57 968,37 838,87 591,3
        Termen scurt3 130,23 576,23 719,03 760,43 559,1
            Numerar şi depozite3 103,53 549,23 666,43 717,23 525,6
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive26,727,052,743,233,5
        Termen lung4 534,14 380,34 249,34 078,44 032,2
            Numerar şi depozite4 425,34 347,34 208,13 911,63 894,9
            Titluri de natura datoriei108,833,041,2166,8137,3
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare23 595,825 386,224 270,024 457,723 761,8
        Termen scurt10 442,111 885,910 929,010 482,99 512,3
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 678,41 799,71 767,41 622,31 562,1
            Credite comerciale şi avansuri8 584,29 106,58 705,98 691,07 779,7
            Alte pasive179,5979,7455,7169,6170,5
        Termen lung13 153,713 500,313 341,013 974,814 249,5
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei7,98,38,1344,51 079,7
            Împrumuturi12 810,813 158,112 959,613 228,512 858,0
            Credite comerciale şi avansuri301,9306,3360,7382,8293,8
            Alte pasive33,127,512,619,018,0
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI32 265,232 859,632 986,532 702,434 249,3
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct23 115,123 340,924 313,424 111,624 214,5
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă43,743,643,843,743,7
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup9 106,49 475,18 629,38 547,19 991,1
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)99 645,6105 651,3107 712,5105 872,8107 918,7