Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T3/2018 T4/2018 T1/2019 T2/2019 T3/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ67 023,768 186,467 193,272 424,574 633,8
    1. Administraţia publică33 270,834 948,034 900,038 243,841 256,2
        Termen scurt225,0189,8249,3332,7465,1
            Numerar şi depozite208,6154,4239,9303,5454,8
            Titluri de natura datoriei6,433,12,72,82,5
            Împrumuturi6,20,82,12,12,1
            Credite comerciale şi avansuri3,91,44,624,35,7
            Alte pasive-----
        Termen lung33 045,834 758,234 650,737 911,140 791,1
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei23 509,225 433,125 398,229 846,332 833,9
            Împrumuturi9 532,69 321,29 248,58 060,97 953,2
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive4,04,03,93,94,0
    2. Banca Centrala1 187,41 199,01 220,01 205,11 231,1
        Termen scurt2,22,62,42,41,9
            Numerar şi depozite2,22,62,42,41,9
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 185,21 196,31 217,51 202,61 229,2
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 185,21 196,31 217,51 202,61 229,2
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala9 353,09 038,47 664,37 956,57 968,3
        Termen scurt3 747,03 807,63 130,23 576,23 719,0
            Numerar şi depozite3 715,43 784,43 103,53 549,23 666,4
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive31,623,226,727,052,7
        Termen lung5 606,05 230,94 534,14 380,34 249,3
            Numerar şi depozite5 499,65 125,14 425,34 347,34 208,1
            Titluri de natura datoriei106,3105,8108,833,041,2
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare23 212,523 000,923 408,925 019,124 178,2
        Termen scurt10 534,210 208,710 414,711 816,010 826,1
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,00,0
            Împrumuturi1 824,21 722,31 723,91 859,91 825,2
            Credite comerciale şi avansuri7 755,38 306,98 511,38 976,48 546,8
            Alte pasive954,6179,6179,5979,6454,2
        Termen lung12 678,412 792,212 994,213 203,113 352,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei15,26,67,98,38,1
            Împrumuturi12 296,612 464,212 648,812 877,312 970,4
            Credite comerciale şi avansuri352,1308,6304,4289,9361,0
            Alte pasive14,412,833,127,512,5
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI31 775,131 654,532 265,232 859,632 986,5
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct22 740,223 480,923 115,123 340,924 313,4
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă33,443,743,743,643,8
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup9 001,68 129,99 106,49 475,18 629,3
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)98 798,999 840,999 458,4105 284,1107 620,4