Trezoreria Statului


Statistica privind plăţile

Raportarea cuprinde indicatori privind serviciile de plăţi furnizate de către Trezoreria Statului. Datele şi informaţiile se transmit anual, în format electronic.

  • Reglementări privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR