Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - august)* 2019 (ianuarie - august)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT61 38567 488-6 10564 77871 858-7 080
    Bunuri şi servicii55 88759 215-3 32658 63763 687-5 051
        Bunuri 41 05149 871-8 82141 75852 658-10 904
            Mărfuri generale41 03649 871-8 83641 74752 658-10 914
            Merchanting - export net15-1511-11
                Merchanting - bunuri achiziţionate -232--232-253--253
                Merchanting - bunuri vândute 247-247264-264
        Servicii14 8379 3435 49216 87911 0275 851
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 9011281 7711 9771131 865
            Servicii de întreţinere şi reparaţii211206724918760
            Servicii de transport4 4951 9112 5855 1522 2872 865
            Turism / Călătorii1 5572 372-8161 6772 817-1 138
            Servicii de construcţii2945424135048301
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii25148-12549157-106
            Servicii financiare2291468320712283
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale51527-47656533-478
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 9771 3211 6573 5101 5711 942
            Alte servicii pentru afaceri3 0552 4695863 5873 078509
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale4058-164568-22
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte0701750-31
    Venituri primare2 8206 976-4 1552 9826 174-3 192
        Remunerarea salariaţilor7216765272087633
        Venituri din investiţii3526 749-6 3964165 913-5 495
            Venituri din investiţii directe585 425-5 364324 531-4 504
            Venituri din investiţii de portofoliu96885-7901521 002-848
            Venituri din alte investiţii27439-41331379-349
            Venituri din active de rezervă171-171202-202
        Alte venituri primare1 7491581 5901 8461741 671
    Venituri secundare2 6781 3001 3793 1611 9971 162
        Administraţia publică430979-5478851 702-818
        Alte sectoare2 2483211 9272 2752951 980
2. CONTUL DE CAPITAL1 082231 0601 9433671 575
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse4352341252674451
    Transferuri de capital64806481 4192921 126
        Administraţia publică60806081 3992921 106
        Alte sectoare3903918018
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 8945 353-3 4594 4078 641-4 232
    Investiţii directe8524 113-3 2623613 955-3 593
        Participaţii la capital 3312 723-2 394-152 581-2 597
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor329829-502-151 644-1 659
            Reinvestirea profiturilor81 898-1 892-937-937
        Instrumente de natura datoriei5181 389-8683761 373-998
    Investiţii de portofoliu1481 465-1 3181 3294 648-3 318
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-109-1362761-104165
            Participaţii la capital24-63029-168197
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-133-132-43163-35
        Instrumente de natura datoriei2571 602-1 3451 2714 752-3 483
            Termen scurt207-59266-4-30
            Termen lung501 660-1 6111 2734 755-3 483
    Derivate financiare84084-240-24
    Alte investiţii3 446-2253 67047840439
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu8-8-1--1
        Numerar şi depozite2 446-6103 056-565-64276
            Termen scurt2 2381132 125-501142-642
            Termen lung207-723929-65-783718
        Împrumuturi-71-1 3811 308-136-850713
            Termen scurt15205-190-92263-353
            Termen lung-88-1 5861 499-47-1 1111 066
        Credite comerciale şi avansuri1 0796624181 095911185
            Termen scurt6626620647910-263
            Termen lung417-14184470450
        Alte creanţe / angajamente externe-161 104-1 12188619-534
            Termen scurt-171 106-1 12294603-512
            Termen lung0-33-816-24
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-2 633--2 6332 263-2 263

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.