Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 2020
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT101 989112 468-10 48192 357103 341-10 981
    Bunuri şi servicii90 14298 915-8 77481 01490 176-9 161
        Bunuri 63 08680 510-17 42257 57976 377-18 794
            Mărfuri generale63 03580 510-17 47557 47276 377-18 903
            Merchanting - export net49-49107-107
                Merchanting - bunuri achiziţionate -395--395-515--515
                Merchanting - bunuri vândute 444-444620-620
        Servicii27 05718 4048 65323 43613 8029 633
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 9701652 8062 5321342 396
            Servicii de întreţinere şi reparaţii405306100363253113
            Servicii de transport7 9663 6294 3386 7952 5954 201
            Turism / Călătorii3 1945 360-2 1641 2532 631-1 379
            Servicii de construcţii5187444549263430
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii84219-13587218-130
            Servicii financiare337172161293160134
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale97838-738120815-695
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale5 5912 5103 0815 9392 6783 259
            Alte servicii pentru afaceri5 7574 9478095 4494 1461 304
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1091027905337
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2583-562359-36
    Venituri primare6 2959 485-3 1925 5729 419-3 849
        Remunerarea salariaţilor3 5981023 4932 8641052 761
        Venituri din investiţii8219 119-8 2977799 086-8 305
            Venituri din investiţii directe1997 091-6 890396 954-6 918
            Venituri din investiţii de portofoliu2411 404-1 1623941 671-1 275
            Venituri din alte investiţii62624-56345461-417
            Venituri din active de rezervă316-316303-303
        Alte venituri primare1 8772661 6121 9262291 696
    Venituri secundare5 5504 0661 4855 7703 7452 026
        Administraţia publică1 4842 130-6481 9732 070-92
        Alte sectoare4 0661 9352 1323 7961 6752 121
2. CONTUL DE CAPITAL3 2564042 8524 3401124 231
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse78711267599055935
    Transferuri de capital2 4692922 1763 350573 291
        Administraţia publică2 4552922 1623 33903 339
        Alte sectoare130131257-46
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 4858 618-5 13211 55718 437-6 881
    Investiţii directe1 7236 571-4 8494192 166-1 745
        Participaţii la capital 1955 021-4 82703 858-3 858
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor1112 238-2 1300800-800
            Reinvestirea profiturilor842 780-2 697-3 056-3 056
        Instrumente de natura datoriei1 5251 550-22419-1 6922 112
    Investiţii de portofoliu1 3683 804-2 437-1713 820-13 836
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii120-587709404-461866
            Participaţii la capital45-321366140-300438
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii74-267341262-164428
        Instrumente de natura datoriei1 2494 393-3 144-42114 281-14 704
            Termen scurt-57-20-36-2859-88
            Termen lung1 3044 413-3 108-39214 223-14 613
    Derivate financiare-490-49-470-47
    Alte investiţii700-1 7592 4555 5952 4513 144
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--12-2
        Numerar şi depozite-300-1 1718695 016-5865 601
            Termen scurt-31926-3484 609-2194 829
            Termen lung20-1 1971 217403-368772
        Împrumuturi-147-1 3481 2002502 965-2 715
            Termen scurt-8861-15486-111196
            Termen lung-60-1 4121 3521643 074-2 911
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate1721-333-339
        Credite comerciale şi avansuri1 127732394314113202
            Termen scurt332654-322-64106-172
            Termen lung795777173754373
        Alte creanţe / angajamente externe07-6-18-3418
            Termen scurt-15-7-12-2615
            Termen lung001-6-93
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-255--2555 600-5 600

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.