Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - iulie)* 2020 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT59 50165 575-6 07451 64356 506-4 863
    Bunuri şi servicii52 23957 015-4 77644 86949 811-4 941
        Bunuri 37 19346 699-9 50431 54141 634-10 094
            Mărfuri generale37 17446 699-9 52431 43441 634-10 201
            Merchanting - export net18-18106-106
                Merchanting - bunuri achiziţionate -213--213-304--304
                Merchanting - bunuri vândute 230-230410-410
        Servicii15 04710 3174 73113 3278 1755 151
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 764981 6661 439851 354
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2171694819615740
            Servicii de transport4 6192 0592 5603 7231 5202 201
            Turism / Călătorii1 6072 953-1 3457131 665-949
            Servicii de construcţii2984225624833217
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii43145-10362131-68
            Servicii financiare182102761859096
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale47470-42070436-367
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 0671 4001 6673 4491 5211 927
            Alte servicii pentru afaceri3 1442 7693733 1822 470711
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale4161-19473313
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1547-311334-21
    Venituri primare4 2165 931-1 7163 8444 636-792
        Remunerarea salariaţilor2 013601 9501 470631 407
        Venituri din investiţii4645 719-5 2534794 440-3 961
            Venituri din investiţii directe1164 420-4 302283 354-3 325
            Venituri din investiţii de portofoliu140910-768232879-648
            Venituri din alte investiţii34390-35825208-184
            Venituri din active de rezervă173-173194-194
        Alte venituri primare1 7411531 5871 8961311 765
    Venituri secundare3 0442 6274182 9272 059868
        Administraţia publică7931 560-7689961 185-188
        Alte sectoare2 2501 0661 1851 9328741 058
2. CONTUL DE CAPITAL1 7533561 3972 169972 072
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse4816441663040589
    Transferuri de capital1 2732929801 539571 480
        Administraţia publică1 2602929671 53001 530
        Alte sectoare12012957-49
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 1657 126-2 9604 9898 553-3 562
    Investiţii directe4583 807-3 349-1 26626-1 291
        Participaţii la capital 202 487-2 4680746-746
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor-291 573-1 604-380-380
            Reinvestirea profiturilor49912-864-365-365
        Instrumente de natura datoriei4371 320-881-1 266-721-545
    Investiţii de portofoliu1 2714 295-3 024-4510 083-10 130
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1-30530766-432500
            Participaţii la capital-8-2302226-290294
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii8-768462-143204
        Instrumente de natura datoriei1 2714 602-3 332-11410 515-10 630
            Termen scurt12-30432056-36
            Termen lung1 2584 632-3 375-13210 460-10 593
    Derivate financiare-200-20-300-30
    Alte investiţii289-9781 2652 236-1 5563 794
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--12-2
        Numerar şi depozite-987-768-2202 510-5293 039
            Termen scurt-88017-8972 122-3062 429
            Termen lung-106-784679386-221608
        Împrumuturi-126-726600167271-103
            Termen scurt-8875-1651437965
            Termen lung-39-80376424191-167
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate34-138-17-287
        Credite comerciale şi avansuri1 343490853-426-1 358932
            Termen scurt920474445-756-1 378621
            Termen lung4231540833219312
        Alte creanţe / angajamente externe2328-5187-87
            Termen scurt28217590-86
            Termen lung-67-12-4-40
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă2 167-2 1674 097-4 097

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.