Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - aprilie)* 2022 (ianuarie - aprilie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT35 68439 797-4 11342 31149 879-7 569
    Bunuri şi servicii30 65334 547-3 89437 36343 502-6 139
        Bunuri 22 62729 346-6 71927 07436 383-9 309
            Mărfuri generale22 54829 346-6 79927 00036 383-9 382
            Merchanting - export net79-7974-74
                Merchanting - bunuri achiziţionate -233--233-232--232
                Merchanting - bunuri vândute 312-312306-306
        Servicii8 0265 2002 82510 2907 1183 170
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor7825872495256897
            Servicii de întreţinere şi reparaţii10476271338845
            Servicii de transport2 3301 0171 3122 8521 3011 549
            Turism / Călătorii416953-5379951 971-976
            Servicii de construcţii1662414223524212
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii2099-8020169-148
            Servicii financiare121145-26119140-21
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale23325-30228272-244
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 0798911 1872 6451 0361 611
            Alte servicii pentru afaceri1 9601 5763832 2612 025238
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale20128361719
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1021-121123-12
    Venituri primare3 2033 620-4193 1884 733-1 546
        Remunerarea salariaţilor1 289481 2411 282541 227
        Venituri din investiţii1893 497-3 3091944 570-4 376
            Venituri din investiţii directe122 837-2 825173 853-3 835
            Venituri din investiţii de portofoliu83556-472104557-452
            Venituri din alte investiţii8105-9832162-129
            Venituri din active de rezervă85-8540-40
        Alte venituri primare1 724771 6491 7121081 604
    Venituri secundare1 8281 6282001 7611 644117
        Administraţia publică506941-434503910-407
        Alte sectoare1 3226896341 258734524
2. CONTUL DE CAPITAL1 1842229631 1631381 026
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse162222-6018313843
    Transferuri de capital1 02301 0239820982
        Administraţia publică97509759700970
        Alte sectoare4704710010
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 8995 386-3 4882 7489 434-6 685
    Investiţii directe6232 971-2 3481 0164 159-3 143
        Participaţii la capital 02 340-2 34003 031-3 031
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0646-646-292-292
            Reinvestirea profiturilor-1 694-1 694-2 737-2 737
        Instrumente de natura datoriei623631-71 0161 130-113
    Investiţii de portofoliu2242 251-2 030-272 182-2 208
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii101-26127-154133-289
            Participaţii la capital81-789-10236-247
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii20-1938-144-103-41
        Instrumente de natura datoriei1222 280-2 1571272 048-1 921
            Termen scurt-3756-93-22922-251
            Termen lung1592 223-2 0643572 026-1 670
    Derivate financiare380382460246
    Alte investiţii191162291 7453 090-1 346
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite-202-47-1532892845
            Termen scurt10156-146-48354-403
            Termen lung-209-203-8337-71408
        Împrumuturi-24-2672431221 678-1 556
            Termen scurt1215-215106-336443
            Termen lung-25-483458162 014-1 998
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate23023256-4260
        Credite comerciale şi avansuri371440-701 0991 07525
            Termen scurt501450501 0141 125-112
            Termen lung-129-10-11986-50136
        Alte creanţe / angajamente externe2436-13-2060-81
            Termen scurt2339-16-2056-75
            Termen lung10104-4
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă824-824-233--233

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.