Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - noiembrie)* 2021 (ianuarie - noiembrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT84 98994 741-9 75199 360114 674-15 312
    Bunuri şi servicii74 30782 555-8 24888 184100 694-12 509
        Bunuri 52 91069 788-16 87664 05684 828-20 772
            Mărfuri generale52 80569 788-16 98663 90784 828-20 921
            Merchanting - export net106-106149-149
                Merchanting - bunuri achiziţionate -491--491-605--605
                Merchanting - bunuri vândute 597-597757-757
        Servicii21 39812 7688 62924 13015 8668 263
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 2611232 1382 2171402 077
            Servicii de întreţinere şi reparaţii3372419730221587
            Servicii de transport6 1152 3943 7216 8172 9783 837
            Turism / Călătorii1 1562 506-1 3502 2763 930-1 653
            Servicii de construcţii4535639849264428
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii86207-11961228-168
            Servicii financiare26821853284386-103
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale109677-56873767-694
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale5 5062 4023 1036 0282 6223 404
            Alte servicii pentru afaceri5 0083 8541 1525 4814 4381 042
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale774631804435
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2152-312655-29
    Venituri primare5 6198 625-3 0086 0869 878-3 791
        Remunerarea salariaţilor2 9381202 8193 6531443 511
        Venituri din investiţii7548 298-7 5445099 504-8 993
            Venituri din investiţii directe886 331-6 244307 598-7 569
            Venituri din investiţii de portofoliu3771 533-1 1552591 591-1 332
            Venituri din alte investiţii25433-40834317-282
            Venituri din active de rezervă267-267187-187
        Alte venituri primare1 9242051 7191 9232301 695
    Venituri secundare5 0613 5591 5015 0864 100988
        Administraţia publică1 6771 899-2201 1452 173-1 028
        Alte sectoare3 3841 6611 7223 9431 9272 013
2. CONTUL DE CAPITAL3 5301023 4273 1042932 812
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse93845893482289193
    Transferuri de capital2 590572 5312 62442 620
        Administraţia publică2 58002 5802 57442 570
        Alte sectoare1157-4748048
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR7 23814 319-7 0813 56216 044-12 482
    Investiţii directe1332 498-2 3641 3788 270-6 891
        Participaţii la capital 443 608-3 56005 499-5 499
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor55829-77301 530-1 530
            Reinvestirea profiturilor-112 777-2 788-3 971-3 971
        Instrumente de natura datoriei86-1 1131 1981 3782 770-1 392
    Investiţii de portofoliu9711 475-11 3781 0954 817-3 720
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii339-468807321-157478
            Participaţii la capital129-28941717210963
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii209-181391151-265413
        Instrumente de natura datoriei-24211 943-12 1877744 974-4 200
            Termen scurt-282-30-37191-227
            Termen lung-21311 942-12 1548104 784-3 973
    Derivate financiare-150-151020102
    Alte investiţii5 7433475 396-212 956-2 979
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu2-20-0
        Numerar şi depozite5 017-3565 372-1 349-94-1 254
            Termen scurt4 589-604 650-1 091196-1 286
            Termen lung425-297723-257-28831
        Împrumuturi63589-527-117-233115
            Termen scurt9395-1-66462-527
            Termen lung-30494-524-52-696643
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate-6-9655-1166
        Credite comerciale şi avansuri6591195401 3311 139191
            Termen scurt3011001991 4671 147322
            Termen lung35918342-137-7-131
        Alte creanţe / angajamente externe64264567
            Termen scurt121115860-3
            Termen lung-4-638-38
        DST (alocări)-00-2 097-2 097
    Active de rezervă1 282-1 2821 008-1 008

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.