Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - iunie)* 2019 (ianuarie - iunie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT46 06449 780-3 71648 73353 866-5 135
    Bunuri şi servicii41 66643 826-2 16043 74047 283-3 542
        Bunuri 31 05937 144-6 08431 95739 527-7 570
            Mărfuri generale31 04337 144-6 10131 93139 527-7 596
            Merchanting - export net18-1826-26
                Merchanting - bunuri achiziţionate -150--150-150--150
                Merchanting - bunuri vândute 168-168176-176
        Servicii10 6076 6823 92511 7857 7564 028
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 400961 3031 484821 404
            Servicii de întreţinere şi reparaţii156154217413439
            Servicii de transport3 1741 3521 8243 6411 5662 075
            Turism / Călătorii9901 623-6341 0641 917-851
            Servicii de construcţii2264118424744205
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii18118-10031110-80
            Servicii financiare177761011459648
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale35407-37137382-345
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 1899541 2362 4281 1501 278
            Alte servicii pentru afaceri2 2111 8213892 4832 192290
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale3139-93648-11
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte0401236-23
    Venituri primare2 3954 985-2 5892 5754 961-2 387
        Remunerarea salariaţilor5284747852671453
        Venituri din investiţii2384 817-4 5803374 760-4 424
            Venituri din investiţii directe223 825-3 801423 684-3 644
            Venituri din investiţii de portofoliu71638-567121809-686
            Venituri din alte investiţii18356-33825267-241
            Venituri din active de rezervă125-125148-148
        Alte venituri primare1 6321201 5121 7141301 584
    Venituri secundare2 0019691 0322 4151 624793
        Administraţia publică377724-3467151 404-691
        Alte sectoare1 6252461 3781 7022181 483
2. CONTUL DE CAPITAL741197221 5033721 134
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse3061928638378305
    Transferuri de capital43504351 123292830
        Administraţia publică43404341 122292829
        Alte sectoare000000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR5243 392-2 8701 4274 293-2 866
    Investiţii directe6862 424-1 7394832 799-2 315
        Participaţii la capital 421 714-1 67201 762-1 762
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor42583-540-1 294-1 294
            Reinvestirea profiturilor-1 132-1 132-467-467
        Instrumente de natura datoriei644711-674831 037-553
    Investiţii de portofoliu1941 454-1 2591 2492 167-916
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-124-57-665-245249
            Participaţii la capital-5-6965-14-222207
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-11910-13018-2440
        Instrumente de natura datoriei3191 510-1 1901 2462 411-1 167
            Termen scurt166-3920510-3041
            Termen lung1531 548-1 3961 2352 441-1 206
    Derivate financiare53053-240-24
    Alte investiţii1 595-4842 079306-673978
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-0-1--1
        Numerar şi depozite676-6611 337-824-84218
            Termen scurt527-178704-574-73-501
            Termen lung150-483632-250-768518
        Împrumuturi-35-1 3171 282-24-1 1351 112
            Termen scurt16126-109657-53
            Termen lung-51-1 4431 392-31-1 1931 164
        Credite comerciale şi avansuri96792442983519466
            Termen scurt557901-34357351459
            Termen lung410243854136407
        Alte creanţe / angajamente externe-11570-582172786-614
            Termen scurt-11572-585168789-621
            Termen lung0-330-36
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-2 004--2 004-589--589

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.