Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2023 (ianuarie - aprilie)* 2024 (ianuarie - aprilie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT47 70952 899-5 19248 54255 118-6 577
    Bunuri şi servicii41 84945 530-3 67941 91046 705-4 793
        Bunuri 28 95737 547-8 59029 25938 314-9 054
            Mărfuri generale28 93037 547-8 61729 25038 314-9 063
            Merchanting - export net28-2811-11
                Merchanting - bunuri achiziţionate -247--247-209--209
                Merchanting - bunuri vândute 275-275219-219
        Servicii12 8937 9824 91212 6518 3914 259
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 103461 0581 00739968
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2039710617311460
            Servicii de transport3 4351 4771 9593 3111 4601 852
            Turism / Călătorii1 4242 428-1 0041 2592 618-1 361
            Servicii de construcţii2862326236246318
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii20162-14141148-107
            Servicii financiare1331221017513342
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale29297-26833276-244
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 3461 3032 0433 3691 4171 951
            Alte servicii pentru afaceri2 8021 9638382 8512 068785
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale963858503810
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1625-91933-15
    Venituri primare3 5975 543-1 9453 7196 455-2 737
        Remunerarea salariaţilor1 3951241 2711 4481401 307
        Venituri din investiţii5105 323-4 8148026 221-5 418
            Venituri din investiţii directe454 048-4 005564 454-4 400
            Venituri din investiţii de portofoliu107873-7661291 202-1 073
            Venituri din alte investiţii123401-278177565-386
            Venituri din active de rezervă235-235441-441
        Alte venituri primare1 693961 5991 469951 374
    Venituri secundare2 2601 8284322 9141 958954
        Administraţia publică760996-2361 2971 079218
        Alte sectoare1 5008336671 616879736
2. CONTUL DE CAPITAL1 3003209801 1491001 049
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse4003207918810088
    Transferuri de capital90009009610961
        Administraţia publică89908999590959
        Alte sectoare000202
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR9 62812 647-3 0196 69211 890-5 197
    Investiţii directe1 0333 444-2 4111 2074 444-3 236
        Participaţii la capital 52 825-2 82003 013-3 013
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor5464-458-318-318
            Reinvestirea profiturilor-2 362-2 362-2 696-2 696
        Instrumente de natura datoriei1 0276184091 2071 431-223
    Investiţii de portofoliu2819 208-8 9271965 772-5 576
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-8-131124216106111
            Participaţii la capital55-881431396575
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-63-44-20784137
        Instrumente de natura datoriei2909 340-9 051-205 668-5 688
            Termen scurt308-41347254146109
            Termen lung-199 380-9 400-2735 522-5 796
    Derivate financiare103010330030
    Alte investiţii715-57202 6121 673938
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite494-5131 0061 4873721 115
            Termen scurt542-4199611 5893631 227
            Termen lung-47-9245-1028-110
        Împrumuturi-45-194147-196767-961
            Termen scurt-26-9470-125-39-87
            Termen lung-20-9779-70805-874
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate-247-24-2231724168
        Credite comerciale şi avansuri509712-2011 254500754
            Termen scurt71870613496500-2
            Termen lung-2095-2147570755
        Alte creanţe / angajamente externe312-10-10733-139
            Termen scurt07-6-10733-139
            Termen lung35-3000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă7 497-7 4972 648-2 648

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.