Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - aprilie)* 2019 (ianuarie - aprilie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT30 34132 006-1 66532 86735 174-2 306
    Bunuri şi servicii27 12628 187-1 06129 00031 367-2 368
        Bunuri 20 31223 966-3 65321 16426 091-4 926
            Mărfuri generale20 30823 966-3 65821 14826 091-4 942
            Merchanting - export net6-617-17
                Merchanting - bunuri achiziţionate -98--98-100--100
                Merchanting - bunuri vândute 104-104117-117
        Servicii6 8144 2222 5937 8365 2762 559
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor9166784999154938
            Servicii de întreţinere şi reparaţii10510231178828
            Servicii de transport2 0208551 1662 4351 0411 395
            Turism / Călătorii6301 017-3876681 216-547
            Servicii de construcţii1442411916529137
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1286-742190-69
            Servicii financiare1255273945538
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale24259-23425251-226
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 3856127741 619764855
            Alte servicii pentru afaceri1 4351 1243101 6661 63134
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1923-62432-7
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte020826-17
    Venituri primare1 9453 124-1 1782 1232 485-361
        Remunerarea salariaţilor3243029135248303
        Venituri din investiţii1293 014-2 8862032 348-2 145
            Venituri din investiţii directe132 481-2 467281 827-1 799
            Venituri din investiţii de portofoliu31294-26365340-274
            Venituri din alte investiţii1240-23913182-168
            Venituri din active de rezervă82-8296-96
        Alte venituri primare1 495791 4161 568871 481
    Venituri secundare1 2686945731 7441 323422
        Administraţia publică226523-2965341 172-638
        Alte sectoare1 0421728691 2111501 060
2. CONTUL DE CAPITAL35417337849339511
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse1801716425856201
    Transferuri de capital1730173594283311
        Administraţia publică1720172593281311
        Alte sectoare00001-1
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR2 3303 934-1 6063 6483 952-302
    Investiţii directe6022 156-1 5549462 265-1 319
        Participaţii la capital 371 772-1 7350938-938
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor37461-424-413-413
            Reinvestirea profiturilor-1 311-1 311-525-525
        Instrumente de natura datoriei5663851819461 327-380
    Investiţii de portofoliu1171 868-1 7506331 475-841
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-103-22-81-5-272267
            Participaţii la capital19-5271-16-176160
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-12329-15210-96106
        Instrumente de natura datoriei2211 889-1 6676391 748-1 109
            Termen scurt105-110693-30124
            Termen lung1161 890-1 7745461 778-1 232
    Derivate financiare64064-220-22
    Alte investiţii1 366-891 4551 6942111 482
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-0-1--1
        Numerar şi depozite459198261714-8671 581
            Termen scurt81556-475972-2161 189
            Termen lung379-358736-258-650392
        Împrumuturi12-1 2931 305-3-2623
            Termen scurt7288-1625321
            Termen lung-60-1 3811 321-29-28-1
        Credite comerciale şi avansuri896578318890680211
            Termen scurt451561-110476677-201
            Termen lung445174284174413
        Alte creanţe / angajamente externe0428-42993423-330
            Termen scurt0429-43091399-309
            Termen lung0-11024-24
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă180-180396-396

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.