Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie - iulie)* 2023 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT77 75893 233-15 47283 26295 155-11 892
    Bunuri şi servicii69 29179 875-10 58574 40981 499-7 090
        Bunuri 49 11166 645-17 53351 25266 708-15 457
            Mărfuri generale48 97466 645-17 67051 19466 708-15 513
            Merchanting - export net138-13857-57
                Merchanting - bunuri achiziţionate -384--384-438--438
                Merchanting - bunuri vândute 522-522495-495
        Servicii20 17913 2306 94723 15614 7908 367
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 722941 6301 959891 870
            Servicii de întreţinere şi reparaţii24417965341172167
            Servicii de transport5 7092 5853 1226 1762 6713 506
            Turism / Călătorii2 2843 964-1 6812 6134 607-1 996
            Servicii de construcţii4714142961145567
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii32189-15742404-364
            Servicii financiare2112031024022813
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale56478-42350559-506
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale5 1102 0163 0925 8732 3333 540
            Alte servicii pentru afaceri4 2343 4068285 0633 5711 490
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale9133581556492
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2142-223446-11
    Venituri primare4 72810 245-5 5155 01410 561-5 547
        Remunerarea salariaţilor2 2641742 0922 2171852 030
        Venituri din investiţii6649 872-9 2081 01210 190-9 175
            Venituri din investiţii directe2748 381-8 109657 822-7 758
            Venituri din investiţii de portofoliu2261 169-9402321 617-1 386
            Venituri din alte investiţii84324-241264751-487
            Venituri din active de rezervă82-82455-455
        Alte venituri primare1 7971971 5991 7821851 597
    Venituri secundare3 7403 1126293 8393 094746
        Administraţia publică1 0091 698-6911 1441 785-642
        Alte sectoare2 7321 4131 3202 6971 3101 387
2. CONTUL DE CAPITAL2 8784262 4522 9145312 385
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse563426135730530202
    Transferuri de capital2 31402 3142 18512 184
        Administraţia publică2 30402 3042 18202 182
        Alte sectoare80801-1
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR6 99715 697-8 70412 75118 991-6 241
    Investiţii directe1 2666 529-5 2637344 976-4 243
        Participaţii la capital 7054 541-3 83654 596-4 591
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor62924438151 041-1 035
            Reinvestirea profiturilor804 297-4 219-3 557-3 557
        Instrumente de natura datoriei5621 988-1 426728380348
    Investiţii de portofoliu8573 837-2 9791 05612 820-11 761
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii496-154648-1484-487
            Participaţii la capital4594940727551-523
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii37-203241-28-6436
        Instrumente de natura datoriei3623 990-3 6291 05812 333-11 276
            Termen scurt-18628-2131 140-1121 249
            Termen lung5483 964-3 416-8312 444-12 525
    Derivate financiare28302831460146
    Alte investiţii3 0575 333-2 2742 7221 1961 525
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite1 3151 487-1712 462-3132 774
            Termen scurt1 056967902 604-3602 963
            Termen lung259519-259-14149-191
        Împrumuturi181 861-1 843-160-41-118
            Termen scurt29-28230943-238283
            Termen lung-102 143-2 153-206197-403
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate2183215-225-29-196
        Credite comerciale şi avansuri1 4751 890-4176581 539-881
            Termen scurt1 5961 892-2959411 512-571
            Termen lung-123-2-122-28325-310
        Alte creanţe / angajamente externe3492-60-1441-56
            Termen scurt3490-55-1721-37
            Termen lung03-3319-17
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 532-1 5328 094-8 094

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.