Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - mai)* 2020 (ianuarie - mai)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT42 49545 908-3 41436 86439 744-2 881
    Bunuri şi servicii37 23940 364-3 12331 54335 207-3 665
        Bunuri 26 85133 316-6 46521 94229 327-7 384
            Mărfuri generale26 83833 316-6 47821 86029 327-7 469
            Merchanting - export net13-1383-83
                Merchanting - bunuri achiziţionate -148--148-230--230
                Merchanting - bunuri vândute 161-161312-312
        Servicii10 3887 0493 3429 5995 8803 719
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 246661 18195471882
            Servicii de întreţinere şi reparaţii15212032120128-7
            Servicii de transport3 1951 3831 8112 8001 1541 646
            Turism / Călătorii1 0421 944-9015341 195-660
            Servicii de construcţii2193218814522126
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii31119-864280-38
            Servicii financiare11976421396575
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale36324-28956260-206
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 1119561 1552 4751 0531 420
            Alte servicii pentru afaceri2 1921 9562362 2921 742553
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale3041-112731-3
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1134-211681-66
    Venituri primare3 1753 598-4253 0762 98889
        Remunerarea salariaţilor1 285421 24391443871
        Venituri din investiţii2653 450-3 1843862 853-2 467
            Venituri din investiţii directe232 668-2 646302 099-2 070
            Venituri din investiţii de portofoliu105520-415203568-365
            Venituri din alte investiţii14262-24810185-175
            Venituri din active de rezervă124-124144-144
        Alte venituri primare1 6241071 5171 777921 685
    Venituri secundare2 0811 9471352 2451 550697
        Administraţia publică6231 258-635944982-38
        Alte sectoare1 4576887691 301568734
2. CONTUL DE CAPITAL1 0733397341 983821 901
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse3215726353025503
    Transferuri de capital7542814721 454571 395
        Administraţia publică7412814591 43801 438
        Alte sectoare120121657-42
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR2 2634 028-1 7645 3195 975-656
    Investiţii directe4732 529-2 056-405-746341
        Participaţii la capital 01 594-1 5940-7272
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor01 084-1 084-142-142
            Reinvestirea profiturilor-509-509--216216
        Instrumente de natura datoriei473935-462-405-674269
    Investiţii de portofoliu9581 561-602-376 500-6 538
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii34-21725033-304337
            Participaţii la capital20-202222-25-215189
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii13-152759-89149
        Instrumente de natura datoriei9251 777-853-716 804-6 876
            Termen scurt92-3012367589
            Termen lung8321 807-976-1386 747-6 885
    Derivate financiare606000
    Alte investiţii1 305-631 3682 8832192 664
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--12-2
        Numerar şi depozite74-6266982 378-1452 524
            Termen scurt329422841 988-632 051
            Termen lung-254-667413390-81472
        Împrumuturi-137-7806422422359
            Termen scurt-9936-134243-58300
            Termen lung-40-8167760292-293
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate47-2515-510
        Credite comerciale şi avansuri1 302489812262-372635
            Termen scurt8774873913-350353
            Termen lung4242423261-25282
        Alte creanţe / angajamente externe21857-836-9505-513
            Termen scurt24842-8191506-503
            Termen lung-414-18-100-10
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-480--4802 878-2 878

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.