Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - septembrie)* 2019 (ianuarie - septembrie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT69 25276 049-6 79973 24881 350-8 104
    Bunuri şi servicii63 27166 814-3 54166 41671 959-5 542
        Bunuri 46 41256 198-9 78747 33759 466-12 128
            Mărfuri generale46 39456 198-9 80547 32559 466-12 140
            Merchanting - export net18-1811-11
                Merchanting - bunuri achiziţionate -263--263-287--287
                Merchanting - bunuri vândute 281-281298-298
        Servicii16 86010 6156 24219 07912 4926 587
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 1371431 9922 2201272 094
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2352271128021067
            Servicii de transport5 0592 1532 9075 7932 5823 210
            Turism / Călătorii1 7782 717-9391 9493 261-1 309
            Servicii de construcţii3376227639654341
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii27160-13654172-116
            Servicii financiare2531678722913889
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale56600-54463603-542
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 4511 4941 9583 9771 7722 208
            Alte servicii pentru afaceri3 4652 8206444 0423 443599
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale5969-85477-22
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte0701955-34
    Venituri primare2 9767 767-4 7893 1567 201-4 043
        Remunerarea salariaţilor8337675582191730
        Venituri din investiţii3957 511-7 1164896 914-6 424
            Venituri din investiţii directe656 061-5 993365 350-5 318
            Venituri din investiţii de portofoliu106962-8571811 097-914
            Venituri din alte investiţii31488-45844466-424
            Venituri din active de rezervă192-192229-229
        Alte venituri primare1 7511771 5721 8481961 650
    Venituri secundare3 0051 4711 5353 6732 1911 481
        Administraţia publică5111 107-5941 0101 845-836
        Alte sectoare2 4943642 1302 6613452 318
2. CONTUL DE CAPITAL1 306261 2812 0983731 724
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse5182649359380512
    Transferuri de capital78907891 5072921 214
        Administraţia publică74907491 4842921 191
        Alte sectoare3903921021
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 7285 872-4 1443 3678 096-4 728
    Investiţii directe8585 142-4 2844844 734-4 249
        Participaţii la capital 3673 309-2 943-153 473-3 489
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor3651 078-716-151 807-1 822
            Reinvestirea profiturilor92 234-2 228-1 666-1 666
        Instrumente de natura datoriei4881 832-1 3414991 260-762
    Investiţii de portofoliu1551 439-1 2861 2334 115-2 881
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-104-21110737-309346
            Participaţii la capital35-671028-205213
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-139-146428-105130
        Instrumente de natura datoriei2591 651-1 3921 1994 424-3 227
            Termen scurt209-64273-3-3028
            Termen lung501 714-1 6651 2004 454-3 255
    Derivate financiare85085-210-21
    Alte investiţii2 956-7093 664-316-752436
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu8-8-1--1
        Numerar şi depozite1 843-5332 376-1 183-727-457
            Termen scurt1 6261791 447-1 132180-1 312
            Termen lung215-712926-52-906855
        Împrumuturi24-1 4821 505-124-1 1601 033
            Termen scurt114239-125-84199-282
            Termen lung-91-1 7221 631-43-1 3591 316
        Credite comerciale şi avansuri1 101547555900482418
            Termen scurt679559120448481-35
            Termen lung422-134364510454
        Alte creanţe / angajamente externe-21760-78194653-559
            Termen scurt-22762-782102635-533
            Termen lung0-33-918-27
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-2 323--2 3231 987-1 987

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.