Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie - august)* 2020 (ianuarie - august)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT67 23374 332-7 10058 54664 334-5 790
    Bunuri şi servicii58 97764 545-5 56850 77356 766-5 994
        Bunuri 41 73352 713-10 97735 68147 510-11 830
            Mărfuri generale41 70052 713-11 01135 56247 510-11 948
            Merchanting - export net32-32119-119
                Merchanting - bunuri achiziţionate -236--236-341--341
                Merchanting - bunuri vândute 267-267460-460
        Servicii17 24511 8335 41215 0909 2555 837
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 9701101 8601 625961 530
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2461905622417748
            Servicii de transport5 2442 3812 8634 2451 7222 523
            Turism / Călătorii2 0083 495-1 4858451 851-1 005
            Servicii de construcţii3354529028438248
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii50158-10868146-77
            Servicii financiare2091139220310499
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale57533-47378496-419
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 5141 6011 9143 8311 7362 094
            Alte servicii pentru afaceri3 5433 0864553 6192 812807
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale4868-19553716
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1753-351439-25
    Venituri primare4 7176 843-2 1274 3435 276-935
        Remunerarea salariaţilor2 348702 2751 843831 760
        Venituri din investiţii5256 604-6 0785825 044-4 459
            Venituri din investiţii directe1335 153-5 018353 775-3 739
            Venituri din investiţii de portofoliu1511 013-8603031 030-727
            Venituri din alte investiţii37439-40328240-212
            Venituri din active de rezervă202-202217-217
        Alte venituri primare1 8461711 6751 9161481 767
    Venituri secundare3 5372 9425963 4312 2951 138
        Administraţia publică9161 703-7891 1501 253-100
        Alte sectoare2 6201 2371 3842 2801 0421 238
2. CONTUL DE CAPITAL1 9293611 5672 5841032 481
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse5186944867246624
    Transferuri de capital1 4122921 1191 913571 854
        Administraţia publică1 3992921 1061 90401 904
        Alte sectoare12012957-49
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 6768 191-3 5145 2198 428-3 210
    Investiţii directe5844 865-4 281-1 3556-1 361
        Participaţii la capital 253 176-3 1520961-961
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor-311 806-1 8390533-533
            Reinvestirea profiturilor561 368-1 313-425-425
        Instrumente de natura datoriei5581 689-1 129-1 355-954-398
    Investiţii de portofoliu1 3314 479-3 148-2710 280-10 305
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii62-271334199-691892
            Participaţii la capital30-16819852-544594
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii31-104134150-148297
        Instrumente de natura datoriei1 2714 752-3 483-22810 969-11 198
            Termen scurt-4-30-4515-60
            Termen lung1 2734 755-3 483-18210 955-11 135
    Derivate financiare-250-25-210-21
    Alte investiţii523-1 1551 6762 982-1 8594 841
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu-1--12-2
        Numerar şi depozite-616-642253 457-5333 990
            Termen scurt-546142-6892 942-2923 232
            Termen lung-69-783716514-240755
        Împrumuturi-141-93078978237-157
            Termen scurt-8678-166111184-73
            Termen lung-56-1 010954-3352-83
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate33-237-48-11-37
        Credite comerciale şi avansuri1 223425798-513-1 5531 040
            Termen scurt794394399-872-1 576703
            Termen lung4293039936022338
        Alte creanţe / angajamente externe22-527523
            Termen scurt27-7341063
            Termen lung-62-7-5-50
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă2 263-2 2633 638-3 638

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.