Balanţa de plăţi


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - martie)* 2022 (ianuarie - martie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT26 72429 460-2 73632 09636 771-4 675
    Bunuri şi servicii22 56825 503-2 93528 07032 491-4 420
        Bunuri 16 73021 805-5 07520 65327 286-6 633
            Mărfuri generale16 66621 805-5 14020 61127 286-6 675
            Merchanting - export net64-6442-42
                Merchanting - bunuri achiziţionate -165--165-148--148
                Merchanting - bunuri vândute 229-229189-189
        Servicii5 8383 6962 1417 4185 2052 213
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor5684452464137605
            Servicii de întreţinere şi reparaţii7356171066937
            Servicii de transport1 7177479701 9788811 095
            Turism / Călătorii267656-3896531 529-876
            Servicii de construcţii115209513917121
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1680-651657-41
            Servicii financiare93111-20100909
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale16174-15819219-199
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 5336478851 9148321 084
            Alte servicii pentru afaceri1 4221 1352861 7581 440318
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1596851670
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte715-9918-9
    Venituri primare2 8002 6461522 7573 043-286
        Remunerarea salariaţilor9703293896440923
        Venituri din investiţii1392 559-2 4211012 922-2 821
            Venituri din investiţii directe92 056-2 04702 384-2 384
            Venituri din investiţii de portofoliu57420-36263419-355
            Venituri din alte investiţii783-779118-109
            Venituri din active de rezervă65-6529-29
        Alte venituri primare1 690571 6351 691811 610
    Venituri secundare1 3571 310471 2701 23831
        Administraţia publică438797-358372660-288
        Alte sectoare919515404898578319
2. CONTUL DE CAPITAL56565501608121486
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse10965441281217
    Transferuri de capital45704574800480
        Administraţia publică41004104590459
        Alte sectoare4704719019
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR-1 0671 406-2 4741 9587 054-5 096
    Investiţii directe6412 728-2 0873582 656-2 297
        Participaţii la capital 01 974-1 97401 936-1 936
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0466-466-205-205
            Reinvestirea profiturilor-1 507-1 507-1 729-1 729
        Instrumente de natura datoriei641754-112358721-363
    Investiţii de portofoliu220-1 0591 2771491 810-1 661
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii90-18108-174121-296
            Participaţii la capital79376-34257-292
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii11-2132-140-136-4
        Instrumente de natura datoriei129-1 0391 1693231 689-1 365
            Termen scurt5865-7-49-8233
            Termen lung71-1 1051 1763731 771-1 398
    Derivate financiare2602616016
    Alte investiţii261-2645251 6522 587-935
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-00-0
        Numerar şi depozite-27-26423874118723
            Termen scurt122-7719978945743
            Termen lung-147-18738-48-27-20
        Împrumuturi44-347391581 688-1 630
            Termen scurt35140-10639-378416
            Termen lung9-488497192 066-2 046
        Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate21-32419-322
        Credite comerciale şi avansuri211333-12386484321
            Termen scurt3763423386785117
            Termen lung-164-9-155-3-96
        Alte creanţe / angajamente externe1417-4-2944-73
            Termen scurt1420-6-2944-72
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-2 214--2 214-218--218

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.