Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T4/2022T1/2023T2/2023T3/2023dec. 2023
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung98 638,0108 533,0113 974,0116 920,4 121 161,9
      Datorie publică directă56 788,966 144,869 925,371 986,5 75 762,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)13 904,113 502,313 514,714 099,4 14 869,6
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)12,010,810,210,3 9,4
           - Emisiuni de obligaţiuni42 666,352 495,956 363,857 839,3 60 843,5
           - Bănci private13,613,211,610,8 9,9
           - Altele192,9122,725,026,7 30,0
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată91,686,681,376,2 70,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)48,446,040,037,5 31,6
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)43,240,641,238,7 38,9
      Datorie privată (negarantată public)37 849,338 405,039 923,440 721,4 41 742,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 311,82 250,02 193,92 199,7 2 242,0
           - Investiţii de portofoliu2 760,22 855,74 006,74 142,8 5 192,6
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)32 777,333 299,433 722,834 378,9 34 307,7
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor505,0532,3708,0766,0 281,4
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 403,43 364,33 336,03 370,2 3 305,4
Datorie externă pe termen scurt45 248,543 754,342 807,445 968,7 47 649,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2022T1/2023T2/2023T3/2023dec. 2023
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:21 991,25 243,511 612,418 300,4 21 882,2
      - publică directă5 528,41 305,52 348,24 029,8 5 027,9
      - public garantată46,66,112,718,9 25,5
      - privată (negarantată public)16 103,83 825,48 967,713 714,3 15 856,0
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor285,782,0230,8451,8 852,5
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI26,424,653,085,6 120,2
Serviciul datoriei pe termen scurt53 413,815 099,329 483,045 116,9 60 806,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.