Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T4/2018T1/2019T2/2019T3/2019dec. 2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 286,468 044,270 820,773 913,0 72 739,5
      Datorie publică directă34 498,434 398,937 674,340 562,5 39 204,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)8 949,08 894,07 724,67 624,1 7 455,2
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)16,416,615,816,1 15,3
           - Emisiuni de obligaţiuni25 433,125 398,229 846,332 833,9 31 609,6
           - Bănci private76,662,961,159,6 59,0
           - Altele23,027,126,528,7 65,2
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată351,4338,8315,7305,2 286,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)180,0167,5161,5150,5 145,2
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)171,4171,3154,3154,7 140,9
      Datorie privată (negarantată public)30 807,531 365,130 951,331 186,4 31 331,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 282,12 324,52 312,52 295,6 2 268,9
           - Investiţii de portofoliu112,4116,741,449,3 410,7
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)28 413,028 923,828 597,528 841,5 28 651,7
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 432,8724,0676,7629,7 701,8
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 196,31 217,51 202,61 229,2 1 216,1
Datorie externă pe termen scurt31 554,431 414,234 463,533 707,3 33 260,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2018T1/2019T2/2019T3/2019dec. 2019
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:19 131,83 936,59 172,412 132,8 16 109,8
      - publică directă4 634,3705,12 344,42 735,1 4 033,9
      - public garantată89,115,940,554,9 73,9
      - privată (negarantată public)12 972,82 460,55 984,08 486,1 10 747,4
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 425,3751,8796,8846,7 1 242,0
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI10,33,36,710,0 12,7
Serviciul datoriei pe termen scurt46 688,414 228,824 227,136 371,8 50 028,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.