Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T2/2018T3/2018T4/2018T1/2019apr. 2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung66 751,166 725,267 965,867 539,3 69 863,7
      Datorie publică directă32 560,132 701,834 415,234 410,2 36 787,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)9 182,89 033,98 851,68 888,0 8 851,8
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)25,025,016,516,6 16,8
           - Emisiuni de obligaţiuni23 190,723 509,225 437,025 398,2 27 829,0
           - Bănci private105,291,883,069,3 62,8
           - Altele56,541,927,138,1 27,1
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată388,8372,1347,6338,8 339,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)198,9183,0176,9167,5 167,6
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)189,9189,1170,7171,3 171,4
      Datorie privată (negarantată public)29 762,029 910,629 765,729 953,5 30 032,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 902,91 905,02 072,72 127,8 2 110,2
           - Investiţii de portofoliu120,9121,5112,4116,7 114,4
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)27 738,227 884,127 580,627 709,0 27 807,9
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor2 850,12 555,42 241,01 619,2 1 487,6
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 190,01 185,21 196,31 217,5 1 217,2
Datorie externă pe termen scurt29 988,231 873,131 451,232 352,6 33 218,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T2/2018T3/2018T4/2018T1/2019apr. 2019
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:10 114,513 736,617 892,13 745,7 4 809,5
      - publică directă3 370,63 933,24 626,8700,6 986,3
      - public garantată45,164,589,115,9 15,9
      - privată (negarantată public)6 073,98 508,111 607,52 228,4 3 002,3
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor604,81 201,61 528,0788,3 789,9
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI20,029,140,712,5 15,0
Serviciul datoriei pe termen scurt20 842,632 405,544 429,614 083,2 17 378,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.