Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T4/2020T1/2021T2/2021T3/2021nov. 2021
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung93 541,091 004,193 967,597 926,6 96 500,8
      Datorie publică directă57 308,654 834,157 580,859 227,3 57 618,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)11 141,111 072,310 962,111 022,9 10 975,8
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)13,413,612,913,0 12,5
           - Emisiuni de obligaţiuni46 079,643 615,246 448,648 060,4 46 539,6
           - Bănci private30,727,626,517,5 17,5
           - Altele43,7105,4130,8113,5 73,3
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată224,1208,7191,4178,7 175,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)110,098,993,081,9 77,0
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)114,0109,898,496,8 98,3
      Datorie privată (negarantată public)34 705,134 635,034 831,534 915,1 34 993,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 147,11 959,71 970,01 930,3 1 897,4
           - Investiţii de portofoliu1 382,81 401,31 635,91 631,5 1 665,8
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 175,231 274,031 225,631 353,2 31 429,8
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor143,7136,5182,5296,5 343,2
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 159,61 189,71 181,33 309,1 3 370,7
Datorie externă pe termen scurt33 265,532 702,335 065,735 548,3 36 736,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2020T1/2021T2/2021T3/2021nov. 2021
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:16 839,74 790,48 500,712 324,5 14 054,7
      - publică directă2 981,51 584,52 309,02 681,2 3 214,3
      - public garantată63,414,231,946,0 51,1
      - privată (negarantată public)13 253,43 163,16 146,09 586,0 10 754,2
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor537,528,313,410,7 34,1
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI3,90,30,40,6 1,0
Serviciul datoriei pe termen scurt55 530,021 283,237 208,752 064,5 62 991,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.