Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentul nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR.

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Structura pe debitori şi creditori

T3/2021T4/2021T1/2022T2/2022sep. 2022
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung98 246,497 544,197 128,094 103,8 94 131,2
      Datorie publică directă59 720,458 105,458 006,853 947,8 53 926,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)11 022,910 971,712 998,113 311,8 12 975,0
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)13,012,512,512,2 12,4
           - Emisiuni de obligaţiuni48 551,346 893,644 908,040 522,3 40 840,1
           - Bănci private17,516,715,915,3 14,4
           - Altele115,7210,972,386,1 84,6
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată146,5129,7119,3102,0 92,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)81,976,067,761,8 54,3
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)64,653,751,640,2 37,7
      Datorie privată (negarantată public)34 708,135 618,735 262,236 245,4 35 988,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 930,81 934,32 019,92 041,6 2 172,9
           - Investiţii de portofoliu1 631,61 810,71 755,01 885,2 2 038,0
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 145,731 873,731 487,332 318,6 31 777,0
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor362,3325,5353,9340,1 565,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI3 309,13 364,83 385,83 468,4 3 559,6
Datorie externă pe termen scurt35 523,539 040,739 242,943 121,6 47 278,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2021T4/2021T1/2022T2/2022sep. 2022
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:12 850,316 702,05 074,18 460,5 14 590,6
      - publică directă2 676,43 407,72 346,73 047,8 3 922,2
      - public garantată46,063,711,329,4 40,4
      - privată (negarantată public)10 116,113 154,12 681,15 302,6 10 430,2
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor11,275,534,377,8 187,7
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI0,61,00,62,8 10,2
Serviciul datoriei pe termen scurt45 323,659 983,113 525,126 285,2 39 535,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.