Procesul de revizuire a datelor statistice


Principii generale

În vederea asigurării calității și comparabilității atât la nivel național, cât și internațional a seturilor de date statistice, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (CMFB)1 a elaborat Politica europeană armonizată de revizuire a statisticilor macroeconomice2, ce stabilește regulile și principiile standard de revizuire a datelor statistice pentru statele membre UE.

Având la bază Angajamentul public privind statisticile europene3 adoptat de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și Codul de bune practici al Statisticilor Europene4, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European, calitatea datelor este atent monitorizată pe baza următoarelor criterii standard:

  • relevanța, respectiv gradul în care conținutul și structura datelor statistice îndeplinesc cerințele actuale sau potențiale ale utilizatorilor;
  • acuratețea datelor, cu semnificația apropierii valorii estimate a indicatorului de valoarea sa reală;
  • frecvența și punctualitatea diseminării datelor statistice, în acord cu respectarea calendarului oficial de raportare;
  • claritatea și accesibilitatea datelor statistice transmise/publicate;
  • comparabilitatea datelor din perspectiva surselor de colectare, a instrumentelor și a metodelor de compilare;
  • coerența dintre seturile de date statistice înrudite.

Revizuirea presupune analiza modului de compilare a indicatorilor statistici în scopul îmbunătățirii progresive a calității acestora și are, de regulă, drept rezultat modificarea valorilor indicatorilor. În general, scopul revizuirii datelor statistice este de a include informaţii noi, îmbunătăţite, sau de a li se asigura conformitatea cu noi standarde metodologice internaţionale sau regulamente europene.

Conform politicii europene armonizate de revizuire a statisticilor macroeconomice, se disting două tipuri de revizuiri:

  1. Revizuiri de rutină – care reprezintă modificări ale valorilor indicatorilor statistici publicați anterior, fiind determinate în general de procesele curente de producție statistică (de exemplu valorile estimate sunt înlocuite cu valori raportate5).
  2. Revizuiri benchmark – care se realizează la intervale mai mari de timp, de regulă 5 ani și sunt determinate, în principal, de identificarea unor noi surse de date sau de modificări semnificative ale standardelor metodologice internaționale.Revizie Benchmark 20191 CMFB este un comitet stabilit prin decizia Consiliului nr. 856 din 13 noiembrie 2006, având ca scop acordarea de asistență CE la elaborarea programelor de lucru ale statisticilor monetare, financiare și de balanță de plăți, precum și asigurarea cooperării între Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană în domeniul statistic. CMFB este un comitet consultativ, fără putere legislativă.
2  Politica armonizata de revizuire a datelor statistice  
3  Angajamentul public privind statisticile europene adoptat de SEBC
4  Codul de bune practici al Statisticilor Europene adoptat de CSSE  
5 Calendarul revizuirilor de rutină în cadrul unui an calendaristic este publicat aici