Tematicile abordate în cadrul reuniunilor


 • Dinamica şi factorii determinanți ai primei de risc asociată zonei euro (2016)
 • Semestrul European 2017 (2016)
 • România şi aderarea la zona euro: riscuri şi oportunităţi – studiu realizat sub egida Institutului European din România (2016)
 • Consolidarea Uniunii Economice şi Monetare – pilonul fiscal – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice (2016)
 • România competitivă (2016)
 • Raportul de Convergență 2016 al Băncii Centrale Europene (2016)
 • Adoptarea euro văzută din perspectiva economiei reale (2016)
 • Planificarea, execuția și implicațiile rezoluției bancare la nivel național și transfrontalier (2016)
 • Programul de convergență al României 2016 – 2019 – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice (2016)
 • Dezechilibre, riscuri și ajustări macroeconomice: Raportul privind mecanismul de alertă 2016 (2016)
 • Implicații ale negocierilor Marea Britanie – Uniunea Europeană (2016)
 • O perspectivă asupra foii de parcurs pentru adoptarea euro (2015)
 • Stadiul actual al Planului Național de Preschimbare
 • Finalizarea Uniunii Economice și Monetare – Raportul celor cinci Președinți (2015)
 • Recomandări specifice de țară 2015 pentru România – prezentare susţinută de Ministerul Afacerilor Externe (2015)
 • Principalele coordonate ale programului de convergență 2015 – 2018 – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională de Prognoză (2015)
 • Euroaria şi convergenţa structurală (2015)
 • Teme ale reuniunii ECOFIN Informal din 24-25 aprilie 2015 (2015)
 • Raportul Fondului Monetar Internaţional privind New Member States Policy Forum, 2014 (2015)
 • Speech at the IMF “New Member States Policy Forum” (2015)
 • Procesul de adoptare al euro de către Letonia (2015)
 • Relaxarea obiectivului bugetar pe termen mediu (Medium Term Objective): argumente pro și contra (2015)
 • Programele de twinning: o oportunitate pentru accelerarea procesului de pregătire instituțională în vederea adoptării euro (2015)
 • Poziția României față de Uniunea Bancară, susținută la Conferința Internațională de la Varșovia (2015)
 • Noutăți privind Semestrul European – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice (2015)
 • Noua procedură privind rotația drepturilor de vot în cadrul Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene (2015)
 • Aspecte juridice şi economice privind aderarea la Mecanismul Unic de Supraveghere abordate în cadrul consultărilor tehnice cu Banca Centrală Europeană (2015)
 • Uniunea Bancară într-o Europă fără Uniune Fiscală: plusuri și minusuri (2014)
 • Creșterea economică și convergența în condițiile SEC 2010 – prezentare susţinută de Comisia Naţională de Prognoză (2014)
 • Aderarea României la Uniunea Bancară şi ajustarea sectorului bancar (2014)
 • Raportul de convergență 2014 al Băncii Centrale Europene: implicații pentru statele-candidat (2014)
 • Recomandările specifice de țară în contextul Semestrului European 2014 – prezentare susţinută de Ministerul Afacerilor Externe (2014)
 • Convergenţa reală şi socială – scenarii în perspectiva adoptării monedei euro – prezentare susţinută de Comisia Naţională de Prognoză (2014)
 • Componentele cheie ale cadrului de rezoluţie bancară la nivel pan-european (2014)
 • Realizarea convergenței: înăuntrul sau în afara zonei euro? (2014)
 • Romania și zona euro (2013)
 • Evoluţii recente privind Mecanismul Unic de Rezoluţie (2013)
 • Analiza Anuală a Creşterii 2014: consolidarea redresării economice (2013)
 • Compactul fiscal european: stadiul implementării – prezentare susţinută de Ministerul Finanțelor Publice (2013)
 • Noi abordări privind evaluarea PIB-ului potențial pentru țările Uniunii Europene – prezentare susţinută de Comisia Naţională de Prognoză (2013)
 • Propunerile Comisiei Europene privind Mecanismul Unic de Rezoluţie (2013)
 • Mecanismul Unic de Supraveghere – Primul pilon al Uniunii Bancare (2013)
 • Raportul de convergenţă 2013 al Bănci Centrale Europene privind Letonia şi câteva lecţii pentru statele-candidat (2013)
 • Stabilitatea macroeconomică a României – pe drumul cel bun – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională de Prognoză (2013)
 • Către o veritabilă Uniune Economică şi Monetară (2013)
 • Raportul privind indicele competitivității globale 2012 – 2013 – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice (2013)
 • Comitetul de pregătire a trecerii la euro: bilanţul primilor trei ani (2013)
 • Adoptarea euro de către România: realitate şi percepţii (2013)
 • Lansarea de către Comisia Europeană a prognozei de toamna şi a Analizei Anuale a Creşterii 2013 (2012)
 • Convergenţa reală a României – o evaluare complexă şi perspective – prezentare susţinută de Comisia Naţională de Prognoză (2012)
 • Propunerile Comisiei Europene privind mecanismul european de supraveghere bancară (2012)
 • Raportul privind îmbătrânirea populației – ediția 2012 – prezentare susţinută de Ministerul Finanțelor Publice (2012)
 • Obiectivul bugetar pe termen mediu din perspectiva documentelor recente ale Comisiei Europene – prezentare susţinută de Ministerul Finanțelor Publice (2012)
 • Proiecţii privind evoluţiile demografice în România – prezentare susţinută de Comisia Naţională de Prognoză (2012)
 • Uniunea Bancară Europeană, element al rezolvării crizei euro (2012)
 • Programul de convergență 2012 – 2015 – prezentare susţinută de Ministerul Finanțelor Publice (2012)
 • Raportul de convergenţă 2012 al Băncii Centrale Europene (2012)
 • Amendamente legislative necesare în scopul îndeplinirii criteriilor de convergenţă juridică, conform proiectului de Raport de convergenţă 2012 al Băncii Centrale Europene (2012)
 • Compactul fiscal, poziţia bugetară structurală şi dimensiunea stabilizatorilor automaţi: implicaţii pentru România (2012)
 • Pregătiri tehnice pentru iniţierea procesului de introducere a euro (2012)
 • Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice (2012)
 • Pactul Fiscal European: implicaţii pentru România (2012)
 • Tabloul de bord pentru monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice: rol, principii, componenţă (2011)
 • Prognoza de toamnă 2011 a Comisiei Europene (2011)
 • Îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală în lumina recentelor evoluţii din zona euro (2011)
 • Cadrul instituțional european de asistenţă financiară pentru stabilitatea macroeconomică a Uniunii Europene (2011)
 • Determinarea soldului bugetar ajustat ciclic (aspecte metodologice) (2011)
 • Pachetul legislativ privind guvernanţa economică a Uniunii Europene – prezentare susţinută de Ministerul Finanţelor Publice (2011)
 • Programul de Convergenţă 2011 – 2014 (2011)
 • Strategia de comunicare privind adoptarea euro (proiect) (2011)
 • Pactul Euro Plus (2011)
 • Adoptarea euro de către Estonia (2011)
 • Proiect de Lege privind măsuri prealabile adoptării monedei euro (2011)
 • Propunere privind întărirea colaborării instituţionale între Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice pe probleme europene (2011)
 • Adoptarea monedei euro: între guvernanţa politică şi guvernanţa instituţională: experienţa Cehiei și a Ungariei (2010)
 • Proiecţiile fiscale realizate de Banca Naţională a României în contextul Notei de toamnă privind politica fiscală a Sistemului European al Băncilor Centrale (2010)
 • Indicatori de convergență structurală a României la zona euro în contextul procesului de convergenţă a noilor state membre ale Uniunii Europene - analiză comparativă (2010)
 • Proiect de lege pentru adoptarea monedei euro redactat de Banca Naţională a României în 2006 (2010)
 • Pregătirile efective ale Cehiei şi Estoniei pentru adoptarea monedei euro (2010)
 • Notă privind supravegherea macroeconomică (2010)
 • Notă de informare privind Semestrul European (2010)
 • Îmbunătăţirea guvernanţei economice europene (2010)
 • Informare privind pregătirea statelor membre cu derogare pentru aderarea la zona euro (2010)
 • Echilibrul cursului real efectiv de schimb – semnificaţie şi evaluare (2010)
 • Proiecţiile fiscale realizate de Banca Naţională a României în contextul Raportului privind Finanţele Publice al Sistemului European al Băncilor Centrale (2010)
 • Experienţa altor state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte pregătirea instituţională pentru adoptarea euro (2010)
 • Raportul de convergenţă 2010 al Băncii Centrale Europene (2010)
 • Stadiul pregătirilor statelor membre cu derogare pentru aderarea la zona euro (2010)
 • Contribuţia Băncii Naţionale a României la elaborarea Programului de convergenţă 2010 – 2013 (2010)
 • Procedura deficitului excesiv: Evaluarea Comisiei Europene cu privire la acţiunile efective întreprinse de cele 20 de state membre împotriva cărora a fost declanşată procedura deficitului excesiv, conform articolului 126 al Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (2010)
 • Recapitulare a concluziilor cu privire la România din Rapoartele de convergenţă 2006 şi 2008 ale Băncii Centrale Europene (2010)

* Datele și informațiile prezentate sunt cele de la momentul prezentării